Teminiai žemėlapiai

Autobusų maršrutai ir tvarkaraščiai

Peržiūra

Demografija

Peržiūra

Rinkimai

Peržiūra

Teritorijų planavimas

Peržiūra

Rajono žemėlapis

Peržiūra

Bendrieji ir specialieji planai

Peržiūra

Švietimo įstaigos

Peržiūra

Medžioklės plotai

Peržiūra

Inžineriniai tinklai

Peržiūra

Planšetai

Peržiūra

Melioracija

Peržiūra

Infrastruktūros plėtros įmokų tarifų zonos

Peržiūra

Vėjo jėgainės

Peržiūra

WiFi4EU

Peržiūra

Investicijų žemėlapis

Peržiūra

Šienaujami plotai

Peržiūra

Geoportalas

Peržiūra

Teritorijų planavimo dokumentų registras

Peržiūra

Žemėtvarkos planavimo dokumentų registras

Peržiūra

Nusikalstamų veikų žinybinis registras

Peržiūra

Oficialios statistikos portalas

Peržiūra

Regia

Peržiūra

Geodezinės, topografinės paslaugos
(WebGIS GeoMap)

Peržiūra

Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai

Peržiūra

Regioninių kelių būklės žemėlapis

Peržiūra

TP dokumentų rengimo (TPDRIS) žemėlapis

Peržiūra

Judriojo ryšio tinklų tikėtinos aprėpties zonos

Peržiūra

Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapiai

Peržiūra

Atviri GIS duomenys

Melioracijos planšetai M1:2000

https://gis.panrs.lt/arcgis/services/Services/MELPLAGIS/MapServer/WMSServer

Planšetai M1:500

https://gis.panrs.lt/arcgis/services/Services/Plansetai/MapServer/WMSServer?

Komunaliniai tinklai

https://gis.panrs.lt/arcgis/services/Services/Komunaliniai_tinklai/MapServer/WMSServer?

Topografija (nuo 2019-01-01)

Naudojant PANRS_GKTR_FULL sluoksnį https://webgis.panrs.lt/geoserver/GKTR2014/wms?